KONTAKTIRAJTE NAS
01/3778770

Dercome Clear


Naziv lijeka: Dercome Clear 40 mg/g suspenzija za kožu
Broj odobrenja: HR-H-013166882
Djelatna tvar: benzoylis peroxidum cum aqua
Farmaceutski oblik: suspenzija za kožu
Jačina: 40 mg/g
Pakiranje [Broj odobrenja za pakiranje]: 100 g suspenzije u tubi, u kutiji [HR-H-013166882-01]