KONTAKTIRAJTE NAS
01/3778770

Axhidrox

Axhidrox

Naziv lijeka: Axhidrox 2,2 mg po potisku krema
Djelatna tvar: glikopironij bromid
Farmaceutski oblik: krema
Pakiranje: 50 g kreme u višedoznom spremniku s odmjernom pumpicom, u kutiji